Trung ương

Trung Ương

Tổng Hội Cựu học viên Don Bosco Thế giới từ 26 đến 28 tháng 11

(Rôma – 05/10/2021) – Theo bản tin điện tử đã đăng trên tờ ‘’Exallievi Newsflash’ số 43’, ông chủ tịch Michal Hort đã thông báo về việc Hiệp hội sẽ

Giáo hội

Áp-phích của Hoa Thiêng 2022: “Không gì miễn cưỡng, hãy làm tất cả với tình

“Không gì miễn cưỡng, hãy làm tất cả với tình yêu”, là chủ đề mà Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime đã chọn cho Hoa Thiêng 2022, được truyền

Thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Cộng thể

Lịch sử và hoạt động của Bộ Giáo dục Công giáo

Thánh lễ cầu nguyện cho các Tu sĩ Salêdiêng truyền giáo Việt Nam

error: Content is protected !!