Trung ương – Sổ tay cho các Cố vấn Tỉnh đặc trách về Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

(ANS – Rome) – Khung tham chiếu của Ban Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng (FRSYM) trình bày rõ ràng những nhiệm vụ và trách nhiệm riêng biệt của vị Cố vấn Mục vụ Giới trẻ. Ban Mục vụ Giới trẻ cung cấp cuốn “Sổ tay dành cho các Cố vấn Mục vụ Giới trẻ của Tỉnh dòng” với mục đính làm rõ và giải thích các nhiệm vụ này, trợ giúp các Cố vấn Mục vụ Giới trẻ trong việc sinh động Tỉnh dòng và để có các tiêu chí làm việc chung ở cấp Vùng và Tu hội.

Công trình này được khởi hứng từ công trình của cha Antonio Domenech, Tổng Cố vấn Mục vụ Giới trẻ (1996 – 2008) đã trình bày năm 2008. Đó là thành quả của việc cộng tác của các Cố vấn Mục vụ Giới trẻ của Vùng Bắc-Nam Mỹ phối hợp với CSFPA (Centro Salesiano Formación Permanente en América) ở Quito, Ecuador.

“Sổ tay dành cho các Cố vấn Mục vụ Giới trẻ của Tỉnh dòng” có mục đích hướng dẫn các vị Cố vấn trong việc thực thi sứ mệnh của mình. Nó cũng mong muốn tạo thuận lợi cho sự liên tục của việc sinh động trong Tỉnh dòng mà không phụ thuộc vào việc thay đổi nhân sự trong các nhiệm kỳ. Đây sẽ là một nguồn lực cho các vị Cố vấn để thực hiện việc sinh động. Nó là một công cụ hoặc tài liệu làm việc nhằm đạt được chất lượng cao hơn trong việc phục vụ sinh động của Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng trong Tỉnh dòng. Các tiêu chí hướng dẫn hành động cho những chỉ dẫn trong Sổ tay này được chỉ rõ trong Hiến Luật và Quy chế, cũng như trong Khung tham chiếu của Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng.

Sổ tay trình bày tóm tắt về các mối liên hệ và các nhiệm vụ mà vị Cố vấn phải duy trì và thực hiện khi hướng đến các mục tiêu của Ban Mục vụ Giới trẻ Salêdiêng của Tỉnh dòng, theo hướng dẫn được đưa ra trong FRSYM. Nó thúc đẩy chúng ta vượt ra xa hơn sự diễn tả về vai trò và chức năng. Nó không chỉ là một công việc phối hợp để mô tả các khía cạnh thiết yếu của quản lý và điều hành. Đó là một hệ thống và sự nhận thức để mời gọi mỗi vị Cố vấn trở thành một ‘con người trưởng thành có chiều sâu tâm linh’, một ‘tu sĩ thánh hiến’ với hành trình đi vào tiến trình đào luyện liên tục, và trở thành một ‘nhân chứng’, người chuyển giao và sinh động người Salêdiêng và giáo dân để hết tâm trí vào trong sứ mệnh tông đồ của Tỉnh dòng.

Cuối cùng, cuốn Sổ tay xem xét các mức độ khác nhau về các mối quan hệ với các cấu trúc khác của Tu hội (Tỉnh dòng, Vùng, Ban ngành) và cũng như với các tổ chức khác của Giáo hội và của xã hội dân sự.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.