Đôi nét lịch sử về sự hiện diện của Dòng Don Bosco tại Cần Giờ


Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thời kỳ Phôi thai:

 • Ngày 13.10.1987, Cha Giuse Hoàng Văn Hinh, sau hơn 12 năm bị đi tù về, cha đã ở nhà ông cố tại địa phương này, một địa phương khó khăn toàn diện.
 • Ngày 23.02.1993, Cha Giuse Hinh mới được phép chính quyền bắt đầu dâng lễ tại nhà thờ.
 • Ngày 11.08.1999, Cha chính thức làm linh mục phụ tá cho Cha xứ Giuse Phạm Kim Điệp, dòng Chúa Cứu Thế, rồi làm Chánh xứ do cha Điệp không tiếp tục tại Giáo xứ nữa.

Thành lập Điểm Hiện Diện:

 • Ngày 05.07.2000, Bề Trên Cả thành lập Điểm Hiện diện Duyên Hải và Trưởng Hiện diện là Cha Giuse Hinh, trực thuộc Cộng thể Bến Cát.
 • Từ 09.2000, Điểm Hiện diện có 3 Salêdiêng, gồm 2 Linh mục là Cha Giuse Hinh và Cha Giuse Trần Văn Hiển và Sư huynh Giuse Nguyễn Văn Thọ.
 • Ngày 110.2000, bắt đầu sửa lại khu nhà xứ và có các nữ tu đến tông đồ cuối tuần.
 • Ngày 05.2002, bắt đầu cất nhà bên khu đất khoảng 1 mẫu gọi là khu sân banh, khu đất gia đình ông cố Cha Hinh để lại cho Cha, và Cha hiến lại cho nhà Dòng.
 • Ngày 08.2002, Lm Giuse Trần Văn Hiển chuyển khỏi cộng đoàn.
 • Ngày 09.2002, Phó tế Giuse Nguyễn Quốc Thuyến chuyển đến.
 • Từ ngày 06.2003, bắt đầu có các Salêdiêng từ Cộng thể Đào luyện đến tông đồ cuối tuần và kỳ hè.
 • Ngày 08.2004, Phó tế Giêronimô Nguyễn Đức Mạnh chuyển đến.
 • Ngày 01.05.2005, Giáo xứ chính thức có Hội đồng Mục vụ.
 • Ngày 04.10.2005, Cha Václav Clément có cuộc kinh lý ngoại thường tại Điểm Hiện diện Cần Giờ.
 • Tháng 06.2006, làm khu nội trú bên nhà thờ.
 • Năm 2007, Bắt đầu nhận nuôi các em nội trú (khoảng 15 em), nhưng chỉ hoạt động được thời gian thì ngưng.
 • Ngày 24.08.2006, Cha Giuse Nguyễn Quốc Thuyến chuyển đi.
 • Ngày 26.08.2006, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng chuyển đến.
 • Ngày 25.08.2007, Cha Giuse Vũ Đức Nghĩa chuyển đến. Thời điểm này, Điểm Hiện diện Duyên Hải có 5 Salêdiêng, gồm 3 Linh mục, 1 Sư huynh và 1 Phó tế.

Thành lập Cộng Thể:

 • Ngày 04.12.2007, Bề Trên Cả thiết lập Cộng thể Cần Giờ, bổn mạng là Phanxicô Salê, Giám đốc tiên khởi là Cha Giuse Hoàng Văn Hinh.
 • Ngày 24.02008, khởi sự công cuộc mục vụ tại điểm truyền giáo Bình Khánh, vùng phà Bình Khánh, cách nhà thờ 12 km.
 • Ngày 09.2008, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hùng đổi đi.
 • Ngày 09.2008, Cha Giuse Vũ Đức Nghĩa làm phó Giám đốc, kiêm Quản lý Cộng thể.
 • Năm 2009, sau kỳ kinh lý của cha Giám tỉnh, Phó tế Giêrônimô Nguyễn Đức Mạnh rời cộng thể.
 • Ngày 04.10.2010, Cha Giuse Hoàng Văn Hinh tái nhiệm Giám đốc Cộng thể.
 • Ngày 18.01.2011, Cộng thể tổ chức đi hành hương thánh quan Don Bosco đến Việt Nam.
 • Ngày 04.2011, Cha Andrew Wong, Tổng Cố vấn Vùng, đại diện Bề Trên Cả kinh lý ngoại thường Cộng thể.
 • Ngày 06.2011, Cha Giuse Phạm Minh Ký chuyển đến.
 • Ngày 08.2011, Sư huynh Giuse Nguyễn Văn Thọ qua đời sau hơn 11 năm ở Cần Giờ.
 • Ngày 09.2012, khởi sự xây nhà nguyện tại Bình Khánh.
 • Ngày 09.2013, Cha Giuse Vũ Đức Nghĩa làm Giám đốc.
 • Năm 2013, Cha Giuse Phạm Minh Ký rời cộng thể.
 • Ngày 09.2014, Cha Giuse Trần Trường Thọ chuyển đến.
 • Ngày 04.2015, Cha Giuse Trần Trường Thọ chính thức làm cha xứ. Lúc này Cộng Thể có 3 Salêdiêng, đều là Linh mục. Đáng lưu ý: cho tới lúc này, Don Bosco Cần Giờ chưa có cư sở dù đã dựng nhà bên khu đất Nhà dòng. Toàn bộ cơ sở bên nhà thờ mà anh em ở và sử dụng, đều thuộc Giáo xứ (Giáo phận).

Niên Khóa 2015-2016:

 • Tháng 09.2015, có 3 SDB chuyển đến : Sư huynh Phêrô Đỗ Đình Sáng làm Quản lý, Cha Giuse Đinh Văn Triển làm Giám linh kiêm Đặc trách Trung tâm Trẻ và Cha Trần Văn Cường. Lúc này Cộng Thể có 6 SDB, gồm 1 SH và 5 LM, tình trạng cư sở vẫn vậy, dù nhà cửa bên khu đất nhà dòng đỡ tạm bợ hơn ban đầu.
 • Tháng 11.2015, bắt đầu có lễ hàng ngày tại nhà nguyện Bình Khánh.
 • Chỉnh trang nhà cửa khu nhà xứ để ổn định hơn sinh hoạt cộng thể bao lâu còn ở nhờ.
 • Rốt ráo sửa chữa, vá víu cơ sở bên khu Trung Tâm Trẻ (đất nhà dòng) ngõ hầu Công Cuộc khả dĩ đi vào hoạt động (gọi là cơ sở Trung Tâm Trẻ nhưng thực tế thì quá sơ sài, lại họa hiếm sử dụng đến, như thể hoang phế từ lâu).
 • Tháng 6.2016 : khởi sự tiếp nhận 16 trẻ nam từ lớp 6 đến lớp 7, những em có hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng Công Cuộc (sau nhiều dịp đặt thành chủ đề, thao thức, suy tư, thảo luận, cuối cùng cộng thể đi đến thống nhất và được Tỉnh dòng chấp thuận : đối tượng công cuộc gọi là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khi em là :
  • Trẻ nam, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, xuất xứ;
  • Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc mồ côi cha hoặc mẹ;
  • Hoặc còn cha còn mẹ nhưng đúng là bị bỏ rơi;
  • Nghèo cho đến bần cùng, đến nỗi không có điều kiện được học hành và giáo dục bình thường như trẻ cùng trang lứa;
  • Khi đã được Công Cuộc tiếp nhận, Công Cuộc sẽ lo chu cấp cho em toàn bộ; trước mắt là ưu tiên hoàn thành chương trình cấp II-THCS, rồi hướng tới hoàn thành chương trình cấp III-THPT hoặc Trung cấp Nghề, hướng tới nữa là tốt nghiệp đại học hoặc những trình độ tương đương tùy xu hướng và khả năng mỗi em. Tóm lại là giúp các em, khi trưởng thành, vào đời, đứng được trên chính đôi chân các em là công dân lương thiện và ki-tô hữu lành thánh (dĩ nhiên, sẽ lưu tâm cách riêng đến những mầm ơn gọi linh mục-tu trì giữa các em).

Niên khóa 2016-2017:

 • Tháng 07.2016, Cha Giuse Trần Trường Thọ làm Giám đốc, kiêm Cha xứ. 
 • 2 SDB chuyển đến: Cha Giuse Nguyễn Văn Đăng làm Quản lý và Cha Giuse Nguyễn Đức Vinh Đặc trách Trung tâm Trẻ. 
 • 3 SDB chuyển đi: Sư huynh Đỗ Đình Sáng, Cha Giuse Vũ Đức Nghĩa và Lm Giuse Đinh Quang Triển.
 • Cha Giuse Hinh vẫn làm phó Giám đốc và Cha Fx. Cường làm Giám linh. Lúc này Cộng Thể có 5 Salêdiêng, đều là Linh mục và tình trạng cư sở vẫn không gì thay đổi, dù thực tế tất cả Salêdiêng cộng thể vẫn thường trực hộ trực các em bên khu Trung tâm Trẻ và hàng ngày dùng 2 bữa trưa và tối chung với các em ở đó. Mong mỏi của anh em là có cơ sở ổn định để hiện diện nhiều hơn với các em.

Niên khóa 2017-2018:

 • 2 SDB chuyển đến: Cha Giuse Trần Hoàng Quân, Đặc trách Trung tâm Trẻ và Thầy Giuse Nguyễn Cao Thái, hộ trực.
 • 1 SDB chuyển đi : Cha Giuse Nguyễn Đức Vinh.
 • Cha Giuse Hoàng Văn Hinh vẫn làm phó Giám đốc, Cha Giuse Nguyễn Văn Đăng tiếp tục làm Quản lý và Lm Fx. Cường làm Giám linh.
 • Từ 27-28.02.2017, Cha Tổng Cố Vấn vùng Václav Klément, đại diện Bề Trên Cả, kinh lý ngoại thường cộng thể.
 • Theo kế hoạch 3 năm của cộng thể, năm ngoái, năm thứ nhất, đã khởi sự công cuộc Trung Tâm Trẻ, tiếp nhận 15 em, năm nay năm thứ hai, số các em đối tượng là 30 em. Để đáp ứng nhu cầu này, ODP Tỉnh dòng đã hỗ trợ cộng thể cơi nới, chỉnh trang nhà cửa công cuộc cũng như những trang thiết bị cần thiết như giường, tủ và bàn học nhà hội cho các em. 30 em này học văn hóa từ lớp 6 đến lớp 8, trong đó 15 em là người đến từ 6 dân tộc thiểu số khác nhau vùng Lâm Đồng và Kontum: K’Ho, Xê-đăng, Ba-na, Cil, Xơ-drá và Mạ; 15 em người Kinh đến từ Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Sàigòn và Cà Mau; đặc biệt có 2 em Phật giáo.
 • Cũng theo kế hoạch 3 năm, Niên khóa tới, năm thứ ba, sẽ nỗ lực để có thể tiếp nhận 60 em và cứ vậy phát triển, bởi các em như thế là đối tượng chuyên biệt hàng đầu của sứ mệnh Salêdiêng Don Bosco và ngày càng tăng lên trên khắp đất nước. Hơn nữa, như Cha Giám Tỉnh vài lần cho cộng thể biết, ngài đã trình Tổng Giám Mục Sàigòn rằng Công cuộc Don Bosco ở Cần Giờ thế đó sẽ là tiêu biểu sứ mệnh chuyên biệt Nhà Dòng trên địa bàn Tổng Giáo Phận. Vì vậy, việc cơ sở hạ tầng Công Cuộc sao cho khả dĩ phục vụ, đáp ứng hiện hành đã vậy mà còn nhắm tới đà phát triển về lâu về dài, đã được bận tâm, lên kế hoạch, nhất là được ODP Tỉnh dòng điều phối, đầu tư, và Biến cố cử hành Làm Phép Viên Đá Đầu Tiên này được lập trình và tiến hành đúng là biến cố ghi dấu ấn đáng nhớ không chỉ cho cộng thể Cần Giờ mà còn cho Tỉnh dòng VN với hiện tình công cuộc sứ mệnh chuyên biệt Salêdiêng Don Bosco.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.