Bài viết trong chuyên mục

Văn Kiện Giáo Hội


Sứ điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Xem thêm

Bản văn Lễ Thánh Têrêsa Calcutta – Lễ nhớ – Mừng ngày 05/09 hằng năm

Xem thêm

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Truyền Thông Thế giới 2018

Xem thêm