Bài viết trong chuyên mục

Cha Bề Trên Cả


Thông điệp của Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime – Tháng 5/2019: “Thần khí vẫn không ngừng hoạt động”

Xem thêm

Cha Bề Trên Cả nói với các bạn trẻ: “Đừng sợ khám phá những gì Thiên Chúa muốn nơi chúng con”

Xem thêm

Thư Cha Bề Trên Cả: “ĐỪNG QUÊN CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TÔI” – Đây là những gì họ đã nói với Cha ở Syria

Xem thêm