Bài viết trong chuyên mục

Tổng Tu Nghị 28


Tổng Tu Nghị 28: “Lắng nghe Chúa yêu thương giới trẻ nghèo”

Xem thêm

Thư Cha Bề Trên Cả về việc chuẩn bị TTN 28 – ‘Anh em Salêdiêng dấn bước trong lộ trình thể hiện lòng trung thành’

Xem thêm

TRUNG ƯƠNG: CÁC CUỘC HỌP VỀ TỔNG TU NGHỊ 28

Xem thêm