Bài viết trong chuyên mục

Don Bosco Trại Gạo


Cha Bề trên Giám tỉnh kinh lý Điểm Hiện diện Chân phước Stefano Sandor Trại Gạo lần đầu tiên

Xem thêm

ĐHD Trại Gạo hướng tới ngày lễ Thánh Gioan Bosco (31/01/2018)

Xem thêm

ĐHD Trại Gạo: Ngày Hội ngộ Lễ sinh liên xứ mừng kính Cha Thánh Gioan Bosco

Xem thêm