Bài viết trong chuyên mục

Don Bosco Darkhan


Thánh Đaminh Saviô lần đầu tiên được tôn vinh tại Giáo điểm Truyền giáo mới của Salêdiêng tại Mông Cổ

Xem thêm

Người trẻ ở tâm điểm hoạt động của người Salêdiêng tại Darkhan – Mông Cổ

Xem thêm

Ngân khánh Linh mục và Ngân khánh Khấn dòng của anh em Salêdiêng đang làm việc truyền giáo tại Mông cổ

Xem thêm