Về trước ĐHD Trại Gạo hướng tới ngày lễ Thánh Gioan Bosco (31/01/2018)
Kế tiếp LECTIO DIVINA TRONG THÁNG KÍNH CHA THÁNH GIOAN BOSCO - TUẦN 2