Bài viết trong

Kho lưu trữ


Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Xem thêm

Chuyến thăm viếng sinh động Tỉnh dòng Thái Lan của cha Frillermo Basanes, Tổng cố vấn Truyền giáo

Xem thêm

Một chút “Lý sự căn bản” về Luân lý trong Đời sống Tính dục

Xem thêm