Bài viết trong

Kho lưu trữ


Mười một nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) sẽ lên đường truyền giáo vào cuối tháng này

Xem thêm

Ý – Lá thư bày tỏ tình liên đới và ủng hộ Đức Thánh Cha Phanxicô của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Xem thêm

Lãnh tác vụ Đọc sách và Giúp lễ tại Tỉnh dòng Úc (AUL)

Xem thêm