Bài viết trong

Kho lưu trữ


Mexico – Cuộc họp Ban Giám đốc các trường Salêdiêng lần thứ 4: “Chúng ta cần tạo ra những nhà lãnh đạo biến đổi”

Xem thêm

Cộng thể Baucau ở Đông Timor cử hành Thánh lễ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha Dino SDB, vị truyền giáo Salêdiêng

Xem thêm

Giáo hội tại Indonesia phát động chiến dịch học hỏi Kinh Thánh trong tháng Chín

Xem thêm