Bài viết trong

Kho lưu trữ


Sứ điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Xem thêm

Vatican khẳng định: Không có bất cứ thoả thuận nào giữa Vatican và Trung Quốc

Xem thêm

Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Xem thêm