Bài viết trong

Kho lưu trữ


Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Giám quản Tông toà Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 – Ngày 10/03/2018

Xem thêm

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam

Xem thêm