Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cuộc họp của các Cha Giám tỉnh miền EAO ngày thứ hai

Xem thêm

Cuộc họp giữa các Cha Giám tỉnh miền EAO ngày thứ 3 – Đi tham quan thủ đô Dili và tìm hiểu về văn hóa tại Đông Timor

Xem thêm

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Nhật ký Ad Limina 2018 – Ngày 09/03/2018

Xem thêm