Bài viết trong

Kho lưu trữ


Thứ Ba sau Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Xem thêm

CHÂN PHƯỚC ARTEMIDES ZATTI (1880-1951)

Xem thêm

Phong chức Linh mục tại đảo Samoa – Thầy Phó tế Penesa Afoa, SDB lãnh tác vụ Linh mục

Xem thêm