Bài viết trong

Kho lưu trữ


Nhìn lại năm cũ 2017, chúng ta cùng nhau tri ân Chúa về những biến cố hồng ân trong năm qua tại miền EAO của chúng ta

Xem thêm

Tỉnh dòng Nhật Bản phát hành Poster về Hoa Thiêng năm 2018 của Cha Bề Trên Cả

Xem thêm

Cha Phero Zago SDB, cựu Giám tỉnh của Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân vừa mới an nghỉ trong Chúa

Xem thêm