Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cuộc thăm viếng sinh động của cha Filiberto Gonzales, SDB, Tổng Cố vấn Truyền thông, tại Đông Timor

Xem thêm

CỘNG THỂ SAVIO TÂN CANG MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH

Xem thêm

Cuộc thăm viếng sinh động của Cha Bề trên miền tại Nhật bản

Xem thêm