Bài viết trong

Kho lưu trữ


Thư của Cha Tổng Cố vấn Đào luyện nói về việc đào luyện các thầy tập vụ hướng về sứ mệnh truyền giáo. 

Xem thêm

Các học sinh Don Bosco tại Pakistan tưởng nhớ đến cha Peter Zago SDB, và phát động chiến dịch ‘môi trường xanh’ theo văn kiện ‘Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Xem thêm

Cha Bề trên miền thực hiện cuộc thăm viếng Á tỉnh Đông Timor (TLS) trong 10 ngày.

Xem thêm