Bài viết trong

Kho lưu trữ


HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM – THƯ CHUNG GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC BẠN TRẺ 

Xem thêm

Phỏng vấn tư giáo Giuse Lê văn Nhàn, hội viên SDB Việt nam sẽ đi truyền giáo tại tỉnh dòng Anh quốc (GBR – Great Britain) theo “Kế hoạch  châu”.

Xem thêm

Biên Bản Đại Hội XIV Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Xem thêm