Bài viết trong

Kho lưu trữ


Liên hoan phim ảnh Don Bosco lần thứ 23, tổ chức tại Seoul – Hàn quốc.

Xem thêm

Các tu sỹ Salêdiêng tại Pakistan hết lòng phục vụ các bạn trẻ nam cũng như nữ, bất kể theo tôn giáo nào.

Xem thêm

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự kinh chiều tại Đền Thờ thánh Phêrô để khai mạc tháng đặc biệt về truyền giáo với chủ đề: “Được rửa tội và sai đi: Giáo hội của Chúa Kitô thừa sai trên thế giới”.

Xem thêm