Bài viết trong

Kho lưu trữ


Vatican – Đức cha López Romero, SDB: “Danh hiệu và bằng tốt nghiệp cao nhất của tôi … trở thành ‘con của Thiên Chúa'”

Xem thêm