Bài viết trong

Kho lưu trữ


Giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ, một Giáo xứ mới thành lập tại Papua New Guinea, được trao phó cho các anh em Salêdiêng chăm sóc mục vụ

Xem thêm

Lebanon – Hãy hỗ trợ các đầu bếp tương lai!

Xem thêm