Bài viết trong

Kho lưu trữ


Á tỉnh TLS (Đông Timor) tổ chức khoá đào luyện dành cho các cha Giám đốc và các vị hữu trách trong các công cuộc với chuyên đề về ‘Việc đồng hành Salêdiêng’

Xem thêm

Cha Bề Trên Cả Angel Fernández Artime, Đấng Kế vị thứ 10 của Don Bosco, đến thăm viếng Tỉnh dòng CIN (Hồng Kông – Đài loan – Macao)

Xem thêm

Bản tin Truyền giáo Salêdiêng – Tháng 08/2019

Xem thêm