Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cha Bề Trên Miền thăm viếng cộng đoàn SDB ở Kuching – Malaysia

Xem thêm

Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C: Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

Xem thêm

Huấn từ tháng 08/2019 của Cha Bề Trên Miền: ‘Lạy Chúa, xin hãy sai con đi, thoát khỏi nơi nhàn nhã an nhàn mà con đang sống’

Xem thêm