Bài viết trong

Kho lưu trữ


Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C: Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

Xem thêm

Các Uỷ viên đặc trách các ban ngành trong Tỉnh dòng FIS (Nam Philippines) họp bàn để lên chương trình cho niên khoá mới

Xem thêm

Trải nghiệm đáng nhớ của những ngày Hè tại Nguyện xá Don Bosco Trại Gạo

Xem thêm