Bài viết trong

Kho lưu trữ


Hiệp hội ADMA tổ chức cuộc rước cung nghinh trọng thể tôn vinh Đức Mẹ Phù Hộ tại đảo Olango, miền Nam Philippines

Xem thêm

Phỏng vấn Tư giáo Phêrô Lại Vũ Sơn Lâm SDB, một hội viên Salêdiêng Việt Nam đang truyền giáo tại Congo

Xem thêm