Bài viết trong

Kho lưu trữ


Đất nước Tanzania, nơi một số anh em Salêdiêng Việt Nam đang làm việc truyền giáo

Xem thêm

Kết thúc Khóa Linh hoạt viên liên xứ Giáo hạt Tây Bắc – Phú Thọ với chuyến viếng thăm những người cùi

Xem thêm

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm C: Người Samaritanô nhân hậu

Xem thêm