Bài viết trong

Kho lưu trữ


Bà cố Maria Tạ Thị Ngự, Thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng, SDB đã về nhà Cha

Xem thêm

Một cộng tác viên Salêdiêng, chị Edvige Carboni, được phong Chân phước

Xem thêm

Tỉnh dòng Nam Philippines (FIS) tiếp nhận 11 tân Tập sinh

Xem thêm