Bài viết trong

Kho lưu trữ


Thánh lễ An táng cầu nguyện cho cha Luis

Xem thêm

Quyên góp để xây dựng 5 nhà nguyện tại trại tị nạn Palabek, Nam Sudan

Xem thêm

Sơ Agatha Ladda Satvinit, cựu Bề trên Tổng quyền Dòng Tôi tớ Trái Tim Vô nhiễm Mẹ Maria (SIHM) mừng Đại thọ 100 tuổi

Xem thêm