Bài viết trong

Kho lưu trữ


Lễ giỗ một năm Cha Gioan B. Phạm Đình Khơi, SDB: ‘Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa’

Xem thêm

Lễ Phục Sinh: Ngôi mộ trống

Xem thêm