Bài viết trong

Kho lưu trữ


Việc đào luyện Linh mục Salêdiêng phải nhắm đến một con người nhân bản, lành mạnh, quân bình, có khả năng nhìn với một ánh mắt đầy tình yêu

Xem thêm

Trung ương – Hướng tới kỷ niệm 150 năm thành lập Hiệp hội Lòng sùng kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu (ADMA)

Xem thêm

Trung ương – Cuộc gặp mặt của anh em Salêdiêng tham dự khóa học dành cho các nhà đào luyện ở UPS

Xem thêm