Bài viết trong

Kho lưu trữ


Ireland – Cuộc họp dành cho các nhà truyền giáo trong Kế hoạch Âu châu và những người Salêdiêng trẻ

Xem thêm

Peru – Cha Diego Clavijo, SDB: “Cần phải đạt được điều cốt lõi nơi tâm hồn người bản địa và làm sống lại cuộc sống của họ bằng các giá trị của Tin mừng”

Xem thêm

50.000 người đi xe máy Ba Lan tập trung tại Jasna Gora

Xem thêm