Bài viết trong

Kho lưu trữ


Một số điều bạn cần biết về Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục “Christus Vivit – Đức Kitô hằng sống”

Xem thêm

Tông huấn “Christus vivit – Chúa Kitô sống” của Đức Thánh Cha Phanxicô (Bản Tiếng Anh)

Xem thêm

Phỏng vấn Cha Rossano Sala, SDB, về Tông huấn “Christus vivit”: “Chúng ta phải là một cộng đồng nhận thức và đồng hành.”

Xem thêm