Bài viết trong

Kho lưu trữ


Ecuador – Giới trẻ Amazon đã bị tước mất “đất đai, ngôn ngữ, gia đình”, và họ cần một Giáo hội quan tâm đến họ

Xem thêm

Những thành viên tham dự dịp tĩnh tâm của Giáo Triều Rôma chúc mừng Đức Phanxicô nhân ngày kỷ niệm 6 năm ngài được bầu làm Giáo Hoàng

Xem thêm