Bài viết trong

Kho lưu trữ


Chúa Nhật 2 Mùa Chay: Vâng Nghe Lời Người

Xem thêm

Xin gửi những tư liệu về Cha Giacomi, vị Truyền giáo Salêdiêng làm việc tại Myanmar và đang trong dự án xin phong thánh

Xem thêm

Nam Phi – Cha Bề Trên Cả: “Bao nhiêu bạn trong chúng con tin mình sẽ thực hiện được ước mơ của chính mình?”

Xem thêm