Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cuộc họp của các Cha Giám tỉnh và các Ủy viên Đặc trách Phụ tỉnh trong miền EAO – Ngày thứ nhất

Xem thêm

Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên … nhưng là thánh ý Thiên Chúa!

Xem thêm

Thứ Ba – Tuần 8 Thường Niên

Xem thêm