Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cha Timothy Choi Won Cheol được bổ nhiệm làm Giám tỉnh thứ 5 của Tỉnh dòng Hàn Quốc

Xem thêm

Cha Alfred Maravilla SDB, Bề Trên Á tỉnh PGS, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội các Bề trên Thượng cấp của 2 quốc gia PNG và Solomon

Xem thêm

Andrea Tornielli nói: “Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII: ‘Cầu nối giữa hai Kỷ nguyên’”

Xem thêm