Bài viết trong

Kho lưu trữ


Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng: ‘Khi chúng ta thưa chuyện với Chúa, Ngài biết rõ chúng ta hơn cả chính chúng ta’

Xem thêm

Nam Phi: Tổng Giám mục Buti Tlhagale kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử với người di cư

Xem thêm

Tỉnh dòng kính viếng và cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Sư huynh Phêrô Dương Hiển, SDB

Xem thêm