Bài viết trong

Kho lưu trữ


Tỉnh dòng kính viếng và cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Sư huynh Phêrô Dương Hiển, SDB

Xem thêm

Chúa Nhật 2 Mùa Chay: Vâng Nghe Lời Người

Xem thêm

Good Night Talk Tháng 03/2019 của Cha Bề Trên Miền – Bạn thể hiện lòng yêu mến đối với các vị Thánh Salêdiêng như thế nào?

Xem thêm