Bài viết trong

Kho lưu trữ


Các anh em Salêdiêng đang làm việc trong các trại tị nạn rất nghèo khổ ở Phi Châu

Xem thêm

Ma-rốc – Đức cha Cristóbal Lopez, SDB: “Chúng tôi mong đợi Đức Thánh Cha đến đất nước chúng tôi như là người tôi tớ của hy vọng”

Xem thêm

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 – Năm 2019

Xem thêm