Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cha Antonio César Fernandez, một Salêdiêng đang làm việc truyền giáo tại Phi Châu mới bị sát hại

Xem thêm

Ông cố Gioan Baotixita Trần Ngọc Huỳnh, Thân phụ Sơ Anna Trần Thị Sáng FMA, vừa mới qua đời

Xem thêm

Mừng lễ Thánh LOUIS VERSIGLIA – Bổn mạng Trung tâm Cộng tác viên Salêdiêng Bảo Lộc

Xem thêm