Bài viết trong

Kho lưu trữ


Chúa Nhật 7 Thường Niên Năm C: Đức ái vô điều kiện

Xem thêm

Ông cố Gioan Baotixita Trần Ngọc Huỳnh, Thân phụ Sơ Anna Trần Thị Sáng FMA, vừa mới qua đời

Xem thêm

Buổi tiếp kiến chung: Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục giảng dạy về Kinh Lạy Cha

Xem thêm