Bài viết trong

Kho lưu trữ


Đọc lại diễn văn từ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 vào ngày 11 tháng 02 năm 2013

Xem thêm

Hội thảo về Truyền thông Xã hội: “Mẫu nhà truyền thông Salêdiêng nào cho Giới trẻ trong thế giới kỹ thuật số?”

Xem thêm

Chúa Nhật 6 Thường Niên Năm C: Hạnh phúc đích thực

Xem thêm