Bài viết trong

Kho lưu trữ


Đức Phanxicô huấn từ trước Lễ Hiển Linh: ‘Như những nhà chiêm tinh, chúng ta hãy hướng mắt lên trời, nhờ đó, chúng ta mới có thể nhìn thấy ngôi sao’

Xem thêm

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh

Xem thêm

Slovenia – Đem những lời chúc tốt lành đến hơn 300 gia đình trong dịp Lễ Giáng Sinh

Xem thêm