Bài viết trong

Kho lưu trữ


Panama – Tổng thống Cộng hòa Panama công bố thỏa thuận với Salêdiêng đảm bảo việc đào tạo giáo dục cho giới trẻ

Xem thêm

Giáo dục Nhân bản

Xem thêm

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Rex Andrew C. Alarcon làm Giám mục Giáo phận Daet – Philippines

Xem thêm