Bài viết trong

Kho lưu trữ


Hai mươi bốn anh em SDB đang chuẩn bị cho cuộc phát xuất Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149

Xem thêm

Thư Cha Bề Trên Cả về việc chuẩn bị TTN 28 – ‘Anh em Salêdiêng dấn bước trong lộ trình thể hiện lòng trung thành’

Xem thêm

Tỉnh dòng Nam Phi Luật Tân (FIS) tổ chức khóa đào tạo Huynh trưởng của ‘Phong trào Giới trẻ Salêdiêng’ (SYM)

Xem thêm