Bài viết trong

Kho lưu trữ


Tại Đền Thờ Don Bosco ở Panama, cha Romulo Gallegos, SDB nói: “Chúng tôi đang chờ đợi các bạn ở Valdocco của Châu Mỹ!”

Xem thêm

Tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam – Thông báo Về việc Truyền Chức Linh Mục Năm 2018

Xem thêm

Geneva: Đức Thánh Cha Phanxicô nói tới 3 Hạn từ đơn giản: Cha, Bánh và sự Tha thứ

Xem thêm