Bài viết trong

Kho lưu trữ


Hai mươi mốt Tập sinh tại Fatumaca đang tiến triển tốt đẹp

Xem thêm

Tỉnh Dòng Salêdiêng Việt Nam – Thiệp mời Thánh lễ Truyền chức Phó tế 2018

Xem thêm

Các việc đạo đức trong tháng Năm, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ tại Đền Thánh Đức Mẹ Phù Hộ Fatumaca ở Đông Timor

Xem thêm