Bài viết trong

Kho lưu trữ


Cha Bề Trên Cả Ángel Fernandez Artime tiếp tục viếng thăm và sinh động Gia đình Salêdiêng tại Paraguay

Xem thêm

Đến với Đấng tuyệt đối

Xem thêm

Cám ơn Cha đã mang đến cho chúng con đức tin sống động và củng cố chúng con trong ơn gọi truyền giáo

Xem thêm