Bài viết trong

Kho lưu trữ


Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những ai đang cố gắng cứu sống bé Alfie Evans và Cha Mẹ của Em

Xem thêm

Các thành viên Hiệp hội ADMA tại Đông Timor cử hành trọng thể Lễ Mẹ Phù Hộ vào ngày 24 mỗi tháng

Xem thêm

Cộng đoàn Công Giáo miền núi tại Quelicai – Đông Timor với 2 linh mục Salêdiêng

Xem thêm